Drukwerk en verpakkingen
Berekeningen van de CO2-voetafdruk
Bereken de voetafdruk

ClimateCalc is een rekenhulpmiddel dat klanten en fabrikanten voorziet van de relevante informatie over de totale CO2-voetafdruk van een print- en verpakkingsproduct. Het omvat Scope 1, 2 & 3 emissies zoals aanbevolen door het Greenhouse Gas Protocol en verschillende internationale industrie- en ISO-normen.

Een berekening gemaakt met ClimateCalc biedt ook kennis over de specifieke factoren in het ontwerp en de productieprocessen die bijdragen aan de totale CO2-voetafdruk. Dit kan worden gebruikt om samen met de klant geprioriteerde keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van minder CO2-intensieve energiebronnen en materialen die bijdragen aan een lagere CO2-voetafdruk voor het product.

Tot slot biedt een specifieke productberekening een gedocumenteerde en nauwkeurige basis voor mogelijke compensatie van de resterende CO2-voetafdruk.

ClimateCalc gecertificeerde bedrijven

Een ClimateCalc-certificering toont aan dat de gegevens en CO2 administratie van het bedrijf jaarlijks worden geverifieerd door een externe onafhankelijke partij.

De audit omvat een controle of de gegevens van het bedrijf correct zijn en of de kwaliteit van de gegevens in overeenstemming zijn met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens die de basis vormen van ClimateCalc.

Alleen bedrijven die ClimateCalc gecertificeerd zijn, kunnen ClimateCalc gebruiken om de CO2-voetafdruk van specifieke print- of verpakkingsproducten te berekenen.

Normen en gegevens

De kwaliteit en geloofwaardigheid van een CO2-voetafdrukberekening voor een specifiek product hangt vooral af van de gebruikte gegevens en hoe representatief deze zijn voor zowel het bedrijf als de specifieke grondstoffen voor het eindproduct.

ClimateCalc gebruikt daarom gegevens die zo specifiek mogelijk zijn voor het bedrijf en het product. Wanneer specifieke gegevens niet mogelijk zijn, worden gegevens uit internationaal erkende databases gebruikt.

ClimateCalc gebruikt enkel geverifieerde gegevens en calculeert in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol en verschillende internationale industriestandaarden en ISO standaarden. Dit zorgt ervoor dat de berekeningen kunnen worden vergeleken tussen bedrijven en landen.

Toegang tot de ClimateCalc rekenmodule

Als je een login hebt voor ClimateCalc, kun je de ClimateCalc rekenmodule hier openen.

Demoversie ClimateCalc

De demoversie van ClimateCalc geeft inzicht in de gebruiksmogelijkheden van Climatecalc aan de hand van een CO2-voetafdruk van een fictief bedrijf. Voor het inzien van de demoversie heeft u geen account nodig.