Print og emballage
Klimaberegning
Lav beregning

ClimateCalc er et beregningsværktøj, der giver kunde og producent relevant information om print- og emballageproduktets samlede klimaaftryk fra Scope 1, 2 og 3 i henhold til Greenhouse Gas Protokollen og flere internationale branche- og ISO-standarder.  
En ClimateCalc-beregning giver også viden om de mere konkrete forhold i design- og produktionsprocessen, som bidrager til det samlede klimaftryk. Denne viden kan bruges i dialogen mellem kunde og producent til at foretage klimabevidste valg af f.eks. mindre CO2-belastende energiformer og materialer, som kan bidrage til et forbedret klimaaftryk for produktet. 
Endelig giver en konkret produktberegning også et dokumenteret og præcist grundlag for eventuel kompensation af det resterende klimaaftryk.

ClimateCalc-certificerede virksomheder

En ClimateCalc-certificering dokumenterer, at virksomhedens data og klimaregnskab er blevet verificeret af en ekstern uafhængig part ved en årlig audit. Audit omfatter en kontrol af, at virksomhedens data er korrekte, og at datakvaliteten er i overensstemmelse med de retningslinjer for brug af data, der ligger til grund for ClimateCalc. Det er kun virksomheder, der er ClimateCalc-certificeret, som kan benytte ClimateCalc til at beregne CO2-aftrykket fra specifikke print- eller emballageprodukter.

Standarder og data

Kvaliteten og troværdigheden af en klimaberegning for et specifikt produkt afhænger i høj grad af de data, der anvendes, og hvor repræsentative de er for både virksomheden og de specifikke råvarer, der indgår i fremstillingen af produktet. 

ClimateCalc anvender derfor data, der er så specifikke for virksomhed og produkt som muligt. Når specifikke data ikke er mulige, anvendes data fra internationalt anerkendte databaser.

ClimateCalc benytter verificererede data og beregner i overensstemmelse med The Greenhouse Gas Protocol og flere internationale branchestandarder og ISO-standarder, der sikrer, at beregningerne kan sammenlignes på tværs af virksomheder og lande.

Adgang til ClimateCalc-beregneren

Hvis du har login til ClimateCalc kan du tilgå ClimateCalc-beregneren her. 

ClimateCalc demo

Demoversionen giver mulighed for at se klimaregnskab og baggrundsdata for en fiktiv virksomhed uden at have brugeradgang til ClimateCalc.