ISO 14064-1, ISO 16759 og GHG Protocol

Beregningsverktøyet ClimateCalc overholder kravene til utarbeidelse av klimaregnskaper i henhold til ISO 14064-1. Overensstemmelsen er verifisert av SGS, som er en internasjonalt anerkjent virksomhet innen inspeksjon, verifisering, testing og sertifisering.

Beregningsverktøyet ClimateCalc overholder kravene til å beregne klimabelastningen for et grafisk produktut i henhold til ISO 16759. Overensstemmelsen er verifisert av SGS, som er en internasjonalt anerkjent virksomhet innen inspeksjon, verifisering, testing og sertifisering. 

ClimateCalc er dessuten utarbeidet i henhold til retningslinjene i den internasjonale standarden ”The Green House Gas Protocol (GHG Protocol)”, som er utgitt av World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute. Standarden er fritt tilgjengelig på hjemmesiden www.ghgprotocol.org. www.ghgprotocol.org.

Ifølge GHG Protocol skal klimagass utslipp deles inn i tre områder (scopes):
  • Område 1: Direkte utslipp av klimagasser fra virksomheten ved f.eks. forbrenning av olje eller gass i egne kjeler eller kjøretøyer.
  • Område 2: Indirekte utslipp av klimagasser fra fremstilling av innkjøpt energi som f.eks. elektrisitet og fjernvarme.
  • Område 3: Øvrige indirekte utslipp av klimagasser fra f.eks. fremstilling av råvarer, innkjøpte transportytelser og ansattes reiser til og fra arbeidsplassen.