Endre passord

Som bruker av ClimateCalc kan man alltid endre passord. Følgende retningslinjer gjelder for endring av passord:
  • Passordet skal inneholde:
  • Minst åtte tegn
  • Minst ett tall
  • Minst ett av følgende symboler: ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ # | \ < , > . ? /