Få adgang til ClimateCalc

Nedenfor er vist hva som er nødvendig for at en virksomhet kan få tilgang til ClimateCalc og kan begynne å foreta klimaberegninger:

1

Virksomheten får innlogging til ClimateCalc

2

Virksomheten fører inn relevante data for virksomheten

3

ClimateCalc foretar revisjon av data og utsteder sertifikat

4

Virksomheten kan foreta produktberegninger

 Få innlogging til ClimateCalc: Kontakt