Merking

ClimateCalc har til formål å fremskaffe nøyaktig informasjon om det individuelle grafiske produktets klimabelastning ut fra et livssyklusperspektiv. Tekster og QR-merker som ClimateCalc stiller til rådighet avspeiler dette formålet på en god måte.

Når klimabelastningen fra et grafisk produkt er beregnet ved bruk av ClimateCalc, kan man sette et henvisningsmerke på produktet ved å bruke av QR-merket under sammen med sertifiseringsnummeret for den grafiske virksomheten som har fremstilt produktet:
Basert på en produktberegning utført med ClimateCalc kan den grafiske virksomheten velge å kjøpe kompensasjon for produktets klimabelastning. Når klimabelastningen for produktet er kompensert, kan et henvisningsmerke settes på produktet ved bruk av QR-merket under sammen med sertifiseringsnummeret for den grafiske virksomheten som har fremstilt produktet: