ClimateCalc-demo

For å gi et innblikk i mulighetene ved bruk av beregningsverktøyet ClimateCalc, er det opprettet et klimaregnskap for en fiktiv virksomhet slik at man kan prøve demoversjonen uten å ha brukertilgang.

I demoversjonen er det ikke mulighet til å endre data og beregninger. Man kan heller ikke skrive ut data og rapporter. Dessuten må man være oppmerksom på at alle verdier som vises på referansefanen er fiktive og statiske, og ikke avspeiler resultatene for noen av de virksomhetene som har brukertilgang til ClimateCalc.  

Klimaregnskapet i demoversjonen for den fiktive virksomheten er tilgjengelig på denne lenken:
ClimateCalc full versjon - DEMO
ClimateCalc Basic versjon - DEMO