Ny bruker?

Få tilgang til ClimateCalc

Klikk her


Lag beregning

Start klimaberegning av et grafisk produkt

Klikk her


 


Beregning og verktøy

ClimateCalc er et grafisk klimaverktøy som kan beregne klimabelastningen for både virksomheten og den enkelte trykksak.

Det innebærer at den grafiske virksomheten selv kan utarbeide et klimaregnskap for hele virksomheten, alle dens aktiviteter og alle trykksaker virksomheten produserer.

ClimateCalc kan brukes som bedriftens sentrale klimaledelsesredskap. Bedriftens klimaregnskap viser både viktige innsatsområder og virksomhetens klimadata for foregående år. Dermed kan virksomheten på en enkel og overskuelig måte se, og samtidig dokumentere, om de enkelte mål er oppnådd.

Samtidig kan ClimateCalc utregne den enkelte trykksaks klimabelastning. Dermed kan den grafiske virksomheten gi kunden råd om valg av f.eks. papir som kan redusere trykksakens CO2-utslipp. Bedriften kan dessuten tilby å gjøre den enkelte kundes trykksaker klimanøytrale.

En grafisk virksomhet kan få tilgang til beregningsverktøyet ClimateCalc og bli sertifisert ved å henvende seg til en av organisasjonene som står bak ClimateCalc: Kontakt