Intergraf-standard

Intergrafs standard definerer hvilke utslipp skal inkluderes som et minimum når klimaberegninger utarbeides for både grafiske virksomheter og grafiske produkter. Det spesielle ved Intergrafs standard er at den, i tillegg til å fastsette rammene for beregning, også klart beskriver hvordan gjennomsnittstall kan brukes i en produktberegning og hvordan man skal bruke produktspesifikke data. Overensstemmelsen er verifisert av SGS, som er en internasjonalt anerkjent virksomhet innen inspeksjon, verifisering, testing og sertifisering.

Intergrafs standard har klassifisert utslippene i overensstemmelse med prinsippene fastsatt i den internasjonale Green House Gas Protocol.