Data og referanser

Virksomhetens egne data

Virksomhetens egne data over forbruk av energi, brensel, råvarer, hjelpestoffer og transportytelser, samt avfallsproduksjon, er grunnlaget for både virksomhetens klimaregnskap og produktberegninger som foretas. Virksomhetens egne data verifiseres av konsulenter som representerer ClimateCalc.

Standarddata for grafiske råvarer

Utslippsfaktorer for grafiske råvarer er basert på den beste kunnskapen innenfor publisert forskning vedr. livsløpsvurdering (LCA = Life Cycle Assessment) og diverse utviklingsprosjekter gjennomført i den grafiske industrien. Utslippsfaktorer for f.eks. trykkfarge, lakk, trykkplater, avvaskingsmiddel osv. er primært utviklet på bakgrunn av klart definerte modeller for den enkelte råvare ved bruk av data fra Ecoinvent-databasen. Danmarks Tekniske Universitet har bidratt med data og definering av modeller relatert til grafiske råvarer bl.a. basert på prosjektet Ecolabelling of Printed Matter – Part II.

Standarddata for energi og brensel

Hovedparten av de benyttede data for forbruk av brensel og energi er fra Ecoinvent- databasen samt data fra UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Utslippsfaktorer for forbruk av elektrisitet og forbrenning av brensel er landespesifikke, mens utslippsfaktorer relatert til fremstilling av brensel og innkjøp av transportytelser er gjennomsnittsdata for Europa. Universitetet i Aalborg har bidratt med data for energi og brensel.

Data for papir

Formålet med ClimateCalc er å fremskaffe nøyaktig informasjon om det individuelle grafiske produkts klimabelastning sett i et livssyklusperspektiv. Ettersom fremstillingen av papir normalt representerer 50-70 % av det grafiske produktets samlede klimabelastning, er det viktig å inkludere data som representerer de spesifikke papirkvalitetene i klimaberegningen. Ved kun å benytte data for de spesifikke papirkvalitetene kan trykksakskjøperen og den grafiske virksomhet foreta en prioritert innsats med henblikk på å minimere klimabelastningen.

Derfor benytter ClimateCalc primært data for spesifikke papirkvaliteter hovedsakelig basert på CEPI-Ten Toe-metoden (www.cepi.org) og sekundært PaperProfile-metoden (www.paperprofile.com) ved bruk av utslippsfaktorer for elektrisitet for det land hvor papiret produseres.