Standarder og data

ClimateCalc er et begningsverktøy basert på den europeiske grafiske standard for klimaberegning, fastsatt av den europeiske bransjeorganisasjon Intergraf (www.intergraf.eu). Intergrafs standard er den eneste internasjonale grafiske standard for klimaberegning som er tilgjengelig akkurat nå. Standarden er viktig ettersom den sikrer at alle som bruker den har samme grunnlag når de utfører beregninger.

Utover dette overholder beregningsverktøyet ClimateCalc kravene til utarbeidelse av klimaregnskaper i henhold til ISO 14064-1, ISO 16759 samt den internasjonale The Green House Gas Protocol (GHG Protocol).

ClimateCalc bruker en kombinasjon av verifiserte virksomhetsdata og verifiserte standarddata. Standarddataene som brukes er nøye valgt ut og vurdert i forhold til den geografiske og tekniske sammenhengen som de inngår i. Utslippsfaktorer for grafiske råvarer er således basert på den beste kunnskapen innenfor publisert forskning vedr. livsløpsvurdering (LCA = Life Cycle Assessment) og diverse utviklingsprosjekter gjennomført i den grafiske industrien, mens f.eks. utslippsfaktorer forbundet med virksomhetens forbruk av energi og brensel er tilpasset det land hvor virksomheten holder til.