Kontakt

Ønsker du å få adgang til ClimateCalc kan du sende en e-post til en av følgende e-postadresser:  

GRAFISK BRANSJEFORENING – PRINT OG KOMMUNIKASJON:   
 
kari.romcke@norskindustri.no