Om ClimateCalc

ClimateCalc har til formål å fremskaffe nøyaktig informasjon om det individuelle grafiske produktets klimabelastning sett i et livssyklusperspektiv. Kun på bakgrunn av slik informasjon kan trykksakskjøperen og den grafiske virksomhet foreta en prioritert innsats med tanke på å minimere klimabelastningen før en eventuell nøytralisering eller kompensasjon.
 
For å beregne klimabelastningen for et spesifikt grafisk produkt er det nødvendig å bruke data som er representative for de spesifikke råvarene som inngår i fremstillingen av trykksaken, samt data som er representative for den grafiske virksomhet som produserer trykksaken. ClimateCalc tilbyr et slikt beregningsgrunnlag.